Word vrijwilliger van
Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Vrijwilligerswerk bij Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel is niet in één zin te omschrijven. Wij bieden hulp aan veel verschillende dieren in de meest uiteenlopende situaties. Daarnaast werken wij samen met o.a. mensen die ons bellen, dierenartsen, opvangcentra en diverse overheidsorganisaties zoals politie, brandweer en Rijkswaterstaat. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de hulpverlening aan dieren!

Gelukkig hebben wij een sterk team met bevlogen vrijwilligers om ons heen, maar door bijna 25% meer ritten in het afgelopen jaar en dus 50% meer telefoontjes hebben wij dringend extra hulp op de ambulance en de centrale nodig.

Onze hoofdzaak is het redden van dieren in (medische) nood, maar in veel situaties bied je ook hulp aan mensen.

Wilt u ook vrijwilliger worden? Houdt u niet van stil zitten en wilt u in uw vrije uren iets betekenen voor dieren in nood? Word vrijwilliger bij Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel!

Als vrijwilliger komt u bij onze stichting in een team van gedreven dierenliefhebbers. Er is altijd iemand om een praatje mee te maken. Samen lachen en een goede sfeer vinden wij erg belangrijk! Een paar keer per jaar zorgen wij voor een gezellig samenzijn op onze locatie of gaan wij met een aantal van ons een dagje uit. Ook organiseren wij ieder jaar een nieuwjaarsborrel. Dit is de gelegenheid om de andere vrijwilligers weer te zien en nieuwe vrijwilligers te ontmoeten.

Om up-to-date te blijven geven wij jaarlijks opfriscursussen en gaan een aantal vrijwilligers van ons ook naar verschillende workshops toe. Daar steken de vrijwilligers wat van op en hebben wij bij de stichting ook profijt van. Hier verwachten wij wel wat voor terug.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar bij ons zeker niet vrijblijvend. Wij moeten op elkaar kunnen rekenen, indien er uitval is moet dat opgevuld worden en mensen moeten samen kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat u tijd voor ons vrij kunt maken en goed samen kunt werken.

Soepelere regels vrijwilligerswerk voor mensen met WW.

Per 1 januari 2025 zijn er nieuwe regels voor mensen met een WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW. Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisaties en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen

Vrijwilligerswerk? Alleen voor een maatschappelijke organisatie.

Voor het UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Meer informatie over de ANBI-status of SBBI vindt u op de website van De Belastingdienst.

Het werk moet gedaan worden door vrijwilligers.

Een andere voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan wordt er gekeken naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie. Bron: uwv.nl