Wij als Stichting Dierenhulp/Dierenambulance Tiel willen ons ook vooral richten op de jonge jeugd (basisschoolleeftijd).

Dit omdat wij vinden dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de bewustwording van leven om je heen.
Dit houdt in dat kinderen al vroeg leren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het welzijn van dieren.
 Zowel het huisdier als een dier uit de natuur, zoals vogels, egels, konijntjes, haasjes enz…..

Wij dragen dit graag uit d.m.v. het verzorgen van b.v. spreekbeurten of leuke acties van scholen of verenigingen.
Dit houdt in dat wij een powerpointpresentatie geven in de klas over onze dagelijkse werkzaamheden en als afsluiting mogen de kinderen een kijkje nemen in de dierenambulance, waar nog het e.e.a. wordt uitgelegd over onze werkwijze met de diverse attributen.

Daar wij vrijwilligers moeten vrijroosteren voor een bezoek aan school of vereniging, brengen wij wel wat kosten in rekening zoals de ritkosten. (de rest is allemaal vrijwilligerswerk en dus gratis).
De bedragen variëren van €25,- tot €35,-, afhankelijk van in welke regio we moeten zijn.

Om een e.v. afspraak te maken, kunt u zich wenden tot,

Annelies de Weerd,
Contactpersoon Voorlichting Jeugd.
0344-627071