De opbrengsten die Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel werft, worden gebruikt voor medische kosten, voeding/opvang, autokosten, kantoorkosten, huisvestingskosten, vrijwilligerskosten, studie- en opleidingskosten en algemene kosten.

Ook is er een bestemmingsreserve gevormd voor de kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting en voor de aanschaf van c.q. vervanging van een dierenambulance.

 

Terug naar steun ons