Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:
Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel rijdt uit voor dieren in nood in de gemeenten Tiel, Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen en sinds 1 december 2014 ook in de gemeente Neder-Betuwe. In de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel,rijden wij alleen in de avond-nacht en weekenden voor spoed.

Financiële verantwoording:

Boekjaar 2012 (1 januari 2012 t/m 31 december 2012)

Balans: Totaal activa € 152.891
Totaal passiva € 152.891
Staat van baten en lasten: Baten € 90.970
Som der bedrijfslasten € 64.719
Financiële baten en lasten € 1.809
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 28.060

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Het rapport inzake de jaarrekening 2012 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2012 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2013 (1 januari 2013 t/m 31 december 2013)

Balans: Totaal activa € 197.063
Totaal passiva € 197.063
Staat van baten en lasten: Baten € 96.907
Som der bedrijfslasten € 63.589
Financiële baten en lasten € 3.612
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 36.930

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2013 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2013 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com


Boekjaar 2014 (1 januari 2014 t/m 31 december 2014)

Balans: Totaal activa € 243.112
Totaal passiva € 243.112
Staat van baten en lasten: Baten € 89.658
Som der bedrijfslasten € 47.169
Financiële baten en lasten € 3.347
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 45.836

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2014 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2014 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com


Boekjaar 2015 (1 januari 2015 t/m 31 december 2015)

Balans: Totaal activa € 277.087
Totaal passiva € 277.087
Staat van baten en lasten: Baten € 115.875
Som der bedrijfslasten € 83.567
Financiële baten en lasten € 2.713
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 35.021

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2015 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2015 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com


Boekjaar 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)

Balans: Totaal activa € 315.408
Totaal passiva € 315.408
Staat van baten en lasten: Baten € 113.692
Som der bedrijfslasten € 75.930
Financiële baten en lasten € 2.131
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 39.893

Toelichting:

Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2016 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2016 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com


Boekjaar 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017)

Balans: Totaal activa € 304.356
Totaal passiva € 304.356
Staat van baten en lasten: Baten € 97.103
Som der bedrijfslasten € 96.187
Financiële baten en lasten € 1.145
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 2.061

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige nieuwbouw naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2017 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2017 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com


Boekjaar 2018 (1 januari 2018 t/m 31 december 2018)

Balans: Totaal activa € 349.733
Totaal passiva € 349.733
Staat van baten en lasten: Baten € 145.188
Som der bedrijfslasten € 108.342
Financiële baten en lasten € 361
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 37.207

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige nieuwbouw naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2018 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2018 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com


Boekjaar 2019 (1 januari 2019 t/m 31 december 2019)

Balans: Totaal activa € 405.985
Totaal passiva € 405.985
Staat van baten en lasten: Baten € 180.735
Som der bedrijfslasten € 118.372
Financiële baten en lasten € 166
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 59.872

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige nieuwbouw naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2019 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2019 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2020 (1 januari 2020 t/m 31 december 2020)

Balans: Totaal activa € 451.292
Totaal passiva € 451.292
Staat van baten en lasten: Baten € 139.101
Som der bedrijfslasten € 119.050
Financiële baten en lasten € 86
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering € 48.478

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige nieuwbouw naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2020 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2020 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com