Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:
Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel rijdt uit voor dieren in nood in de gemeenten Tiel, Buren, West Betuwe en Neder-Betuwe. In de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel rijden wij alleen in de avond-nacht en weekenden voor spoed.

Financiële verantwoording:

Boekjaar 2012 (1januari 2012 t/m 31 december 2012)

Balans:
Totale activa:   € 152.981
Totale passiva:   € 152.891

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 90.970
Som der bedrijfslasten:   € 64.719
Financiële baten en lasten:   € 1.809
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 28.060

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2013 (1januari 2013 t/m 31 december 2013)

Balans:
Totale activa:   € 197.063
Totale passiva:   € 197.063

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 96.907
Som der bedrijfslasten:   € 63.589
Financiële baten en lasten:   € 3.612
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 36.930

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2014 (1januari 2014 t/m 31 december 2014)

Balans:
Totale activa:   € 243.112
Totale passiva:   € 243.112

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 89.658
Som der bedrijfslasten:   € 47.169
Financiële baten en lasten:   € 3.347
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 45.836

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2015 (1januari 2015 t/m 31 december 2015)

Balans:
Totale activa:   € 277.087
Totale passiva:   € 277.087

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 115.875
Som der bedrijfslasten:   € 83.567
Financiële baten en lasten:   € 2.713
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 35.021

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2016 (1januari 2016 t/m 31 december 2016)

Balans:
Totale activa:   € 315.408
Totale passiva:   € 315.408

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 113.692
Som der bedrijfslasten:   € 75.930
Financiële baten en lasten:   € 2.131
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 39.893

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2017 (1januari 2017 t/m 31 december 2017)

Balans:
Totale activa:   € 304.356
Totale passiva:   € 304.356

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 97.103
Som der bedrijfslasten:   € 96.187
Financiële baten en lasten:   € 1.145
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 2.061

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2018 (1januari 2018 t/m 31 december 2018)

Balans:
Totale activa:   € 349.733
Totale passiva:   € 349.733

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 145.188
Som der bedrijfslasten:   € 108.342
Financiële baten en lasten:   € 361
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 37.207

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2019 (1januari 2019 t/m 31 december 2019)

Balans:
Totale activa:   € 405.985
Totale passiva:   € 405.985

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 180.735
Som der bedrijfslasten:   € 118.372
Financiële baten en lasten:   € 166
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 59.872

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2020 (1januari 2020 t/m 31 december 2020)

Balans:
Totale activa:   € 451.292
Totale passiva:   € 451.292

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 139.101
Som der bedrijfslasten:   € 119.050
Financiële baten en lasten:   € 86
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 48.478

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2021 (1januari 2021 t/m 31 december 2021)

Balans:
Totale activa:   € 484.708
Totale passiva:   € 484.708

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 158.146
Som der bedrijfslasten:   € 132.240
Financiële baten en lasten:   € 3
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 35.082

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2022 (1januari 2022 t/m 31 december 2022)

Balans:
Totale activa:   € 504.376
Totale passiva:   € 504.376

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 148.036
Som der bedrijfslasten:   € 149.127
Financiële baten en lasten:   –
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 20.961

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com


Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel


J.D. van Leeuwenstraat 15
4001 XE Tiel

info@dierenhulp.com
0344.627071

 NL70 SNSB 0923 7836 36