Het werk dat wij doen:
Het exploiteren van een dierenambulance; het registreren van vermiste en gevonden huisdieren; opvang van zwerfdieren; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.

De manier waarop wij geld werven:
Afspraken met gemeenten, het winnen van donateurs, collectes, sponsoren. fondsenwerving en snuffelmarkten.

Het beheer van ons vermogen:
Via het bestuur. De gelden zijn ondergebracht bij SNS, ING en ABN-AMRO.

De bestemming van ons vermogen:
Medische kosten, voeding/opvang, autokosten, kantoorkosten, huisvestingskosten, vrijwilligerskosten, studie- en opleidingskosten, algemene kosten.

Beloningsbeleid:
Op de directeur (28-urige betaalde werkweek plus 28 uur op vrijwillige basis) en 1 medewerker (28-urige werkweek plus 28 uur op vrijwillige basis) na, werken de medewerkers en bestuurders op vrijwillige basis.

* Het uitgebreide beleidsplan is op te vragen via: secretariaat@dierenhulp.comStichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel


J.D. van Leeuwenstraat 15
4001 XE Tiel

info@dierenhulp.com
0344.627071

 NL70 SNSB 0923 7836 36