ANBI status

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel is door De Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op haar website. De gegevens van Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel zijn hieronder te vinden.

Naam organisatie

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Kamer van Koophandel

RSIN: 803429599

K.v.K. nr: 41060042

Bezoekadres

Jan D. van Leeuwenstraat 15
4001 XE Tiel

Postadres

Vurenlaan 104
4006 XV Tiel

Doelstelling:
 • Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren naar dierenart en/of dierenopvangcentrum;
 • Klinische ritten van dier samen met de eigenaar, wanneer die niet over eigen vervoer beschikt van en naar dierenarts, dierenasiel, dierencrematoria, if dierenbegraafplaats;
 • Transport van overleden dieren naar dierencrematoria, of dierenbegraafplaatsen;
 • Transport van aangemelde kadavers van zwerfdieren;
 • Opvang van knaagdieren, konijnen, volièrevogels, duiven, egels, vogels uit de natuur;
 • Zorgen voor dieren bij rampen en calamiteiten;
 • Het opheffen van onveilige situaties op autosnelwegen en provinciale wegen veroorzaakt door dieren;
 • Registratie van vermiste en gevonden dieren, inclusief identificatie, met het doel om dier en eigenaar weer samen te brengen;
 • Voorlichting op scholen en verenigingen;
 • Chippen van huisdieren.
De manier waarop wij geld verwerven:
 • Contracten met gemeenten;
 • Het winnen van donateurs;
 • Collectes;
 • Sponsoren;
 • Fondsenwerving;
 • Snuffelmarkten.
Het beheren van ons vermogen:
 • Via het bestuur
 • De gelden zijn ondergebracht bij:
 • SNS Bank
 • ING Bank
 • ABN-AMRO Bank
De besteding van ons vermogen:
 • Medische kosten;
 • Voeding;
 • Opvang;
 • Auto kosten;
 • Kantoor kosten;
 • Huisvesting kosten;
 • Vrijwilligers kosten;
 • Studie- en opleidingskosten;
 • Algemene kosten.
Ons management team

Ons management team bestaat uit 3 bestuursleden, 1 directeur en 2 adviseurs.

D. Molthoff

Bestuursvoorzitter

A. Kroon

Secretaris / Penningmeester

M. van Oosten

Bestuurslid
Verantwoordelijke medische taken

M. Molthoff

Directeur

M. van Gessel

Adviseur

N. Tiemens

Adviseur

Beloningsbeleid:

Op de directeur en één andere medewerker (28-urige betaalde werkweek plus 28 uur op vrijwillige basis) na, werken de medewerkers en bestuurders op vrijwillige basis.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel rijdt uit voor dieren in nood in de gemeenten:

 • Gemeente Buren
 • Gemeente Neder-Betuwe
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente West Betuwe

Financiële verantwoording:

Boekjaar 2012 (1januari 2012 t/m 31 december 2012)

Balans:
Totale activa:   € 152.981
Totale passiva:   € 152.891

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 90.970
Som der bedrijfslasten:   € 64.719
Financiële baten en lasten:   € 1.809
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 28.060

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2013 (1januari 2013 t/m 31 december 2013)

Balans:
Totale activa:   € 197.063
Totale passiva:   € 197.063

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 96.907
Som der bedrijfslasten:   € 63.589
Financiële baten en lasten:   € 3.612
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 36.930

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2014 (1januari 2014 t/m 31 december 2014)

Balans:
Totale activa:   € 243.112
Totale passiva:   € 243.112

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 89.658
Som der bedrijfslasten:   € 47.169
Financiële baten en lasten:   € 3.347
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 45.836

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2015 (1januari 2015 t/m 31 december 2015)

Balans:
Totale activa:   € 277.087
Totale passiva:   € 277.087

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 115.875
Som der bedrijfslasten:   € 83.567
Financiële baten en lasten:   € 2.713
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 35.021

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2016 (1januari 2016 t/m 31 december 2016)

Balans:
Totale activa:   € 315.408
Totale passiva:   € 315.408

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 113.692
Som der bedrijfslasten:   € 75.930
Financiële baten en lasten:   € 2.131
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 39.893

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2017 (1januari 2017 t/m 31 december 2017)

Balans:
Totale activa:   € 304.356
Totale passiva:   € 304.356

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 97.103
Som der bedrijfslasten:   € 96.187
Financiële baten en lasten:   € 1.145
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 2.061

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2018 (1januari 2018 t/m 31 december 2018)

Balans:
Totale activa:   € 349.733
Totale passiva:   € 349.733

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 145.188
Som der bedrijfslasten:   € 108.342
Financiële baten en lasten:   € 361
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 37.207

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2019 (1januari 2019 t/m 31 december 2019)

Balans:
Totale activa:   € 405.985
Totale passiva:   € 405.985

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 180.735
Som der bedrijfslasten:   € 118.372
Financiële baten en lasten:   € 166
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 59.872

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2020 (1januari 2020 t/m 31 december 2020)

Balans:
Totale activa:   € 451.292
Totale passiva:   € 451.292

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 139.101
Som der bedrijfslasten:   € 119.050
Financiële baten en lasten:   € 86
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 48.478

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2021 (1januari 2021 t/m 31 december 2021)

Balans:
Totale activa:   € 484.708
Totale passiva:   € 484.708

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 158.146
Som der bedrijfslasten:   € 132.240
Financiële baten en lasten:   € 3
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 35.082

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2022 (1januari 2022 t/m 31 december 2022)

Balans:
Totale activa:   € 504.376
Totale passiva:   € 504.376

Staat van baten en lasten:
Baten:   € 148.036
Som der bedrijfslasten:   € 149.127
Financiële baten en lasten:  –
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € 20.961

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2023 (1januari 2023 t/m 31 december 2023)

Balans:
Totale activa:   € ***.***
Totale passiva:   € ***.***

Staat van baten en lasten:               LIGT MOMENTEEL NOG BIJ BDO ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. TE ARNHEM
Baten:   € ***.***
Som der bedrijfslasten:   € ***.***
Financiële baten en lasten:  –
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering:   € **.***

Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance. Het rapport inzake de jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem. Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening kunt u contact opnemen via: 
secretariaat@dierenhulp.com