ANBI gegevens

 

 

 

 

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel is door de belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op website. De gegevens van Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel zijn hieronder te vinden.

Naam organisatie:
Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

RSIN:
803429599

KvK nr.:
41060042

Bezoekadres:
Jan D. van Leeuwenstraat 15
4001XE Tiel

Postadres:
Vurenlaan 104
4006XV Tiel

Doelstelling:
Hulpverlenen aan dieren in nood; het exploiteren van een dierenambulance; het registreren van vermiste en gevonden huisdieren; opvang van zwerfdieren; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het werk dat wij doen:
Hulpverlenen aan dieren in nood; het exploiteren van een dierenambulance; het registreren van vermiste en gevonden huisdieren; opvang van zwerfdieren; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.

De manier waarop wij geld verwerven:
Afspraken met gemeenten, het winnen van donateurs, collectes, sponsoren, fondsenwerving en snuffelmarkten.

Het beheer van ons vermogen:
Via het bestuur. De gelden zijn ondergebracht bij de SNS, ING & ABN-AMRO.

De besteding van ons vermogen:
Medische kosten, voeding/opvang, autokosten, kantoorkosten, huisvestingskosten, vrijwilligerskosten, studie- en opleidingskosten, algemene kosten.

Het beleidsplan is op te vragen via: secretariaat@dierenhulp.com

Bestuursleden:
Voorzitter:
Mevr. D. Molthoff

Secretaris / Penningmeester:
Dhr. A. Kroon

Bestuurslid – verantwoordelijke medische taken:
Mevr. M. van Oosten

Bestuurslid:
Mevr. N. Tiemens

Bestuurslid:
Mevr. B. Duller

Directie:
Directeur:
Mevr. M. van Gessel

Adjunct-directeur:
Dhr. M. Molthoff

Beloningsbeleid:
Op de directeur (28-urige betaalde werkweek plus 28 uur op vrijwillige basis) en adjunct-directeur (8-urige betaalde werkweek plus 8 uur op vrijwillige basis) na, werken de medewerkers en bestuurders op vrijwillige basis.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:
Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel rijdt uit voor dieren in nood in de gemeenten Tiel, Buren, West Betuwe en Neder-Betuwe. In de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel rijden wij alleen in de avond-nacht en weekenden voor spoed.

Financiële verantwoording:

Boekjaar 2012 (1 januari 2012 t/m 31 december 2012)

 

 

 


Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Het rapport inzake de jaarrekening 2012 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2012 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2013 (1 januari 2013 t/m 31 december 2013)

 

 


Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2013 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2013 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2014 (1 januari 2014 t/m 31 december 2014)

 

 


Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2014 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2014 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2015 (1 januari 2015 t/m 31 december 2015)

 

 


Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2015 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2015 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

Boekjaar 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)

 

 


Toelichting:

Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige verhuizing naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2016 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2016 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

 

Boekjaar 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017)

 

 


Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige nieuwbouw naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2017 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2017 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

 

Boekjaar 2018 (1 januari 2018 t/m 31 december 2018)

 

 


Toelichting:
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor kosten van de toekomstige nieuwbouw naar een nieuwe huisvesting.
Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor de aanschaf c.q. vervanging van een ambulance.
Het rapport inzake de jaarrekening 2018 is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor toezending van de uitgebreide jaarrekening 2018 kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com

 

Boekjaar 2019 (1 januari 2019 t/m 31 december 2019)


Toelichting:
Het rapport inzake de jaarrekening 2019 wordt momenteel opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Arnhem.
Voor informatie kunt u contact opnemen via: secretariaat@dierenhulp.com